Friday, 22 March 2024 / Published in Новини
На 22.03.2024 г. се проведе официалната церемония по случай завършването на курса „Международен инспектор по заваряване“, пълна компетентност  International Welding Inspector– Comprehensive level (IWI-C), предназначен за професионалисти, притежаващи дипломи IWE/IWT/EWE/EWT, организиран от НЕКСАС АКАДЕМИЯ. Курсистите получиха международно призната диплома, валидна във всички страни-членки на IIW и EWF. Първите десет дипломи „Международен инспектор по заваряване“ за
Saturday, 23 September 2023 / Published in Новини
На международния панаир „SCHWEISSEN & SCHNEIDEN“, най-добрите  млади заварчици на възраст до 23 години, от всички краища на света, се състезаваха в четири категории заваръчни процеси: Конкурсът е един от най-значимите за заваръчният свят, а българските заварчици заеха достойни позиции в класирането и бяха оценени за пореден път като едни от най-бързите и технични заварчици.
Friday, 21 July 2023 / Published in Новини
Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ и в изпълнение на проект по АДБФП № BG-RRP-3.004-0343-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, „НЕКСАС“ ЕООД провежда процедура с Публична покана, съгласно разпоредбите на ЗУСЕФСУ и ПМС № 80/09.05.2022 г. за възлагане на поръчка с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за производство на
Thursday, 27 April 2023 / Published in Новини
НЕКСАС ЕООД сключи договор № BG-RRP-3.004-0343-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на производствените процеси, ръст на производителността, намаляване на производствените разходи и разширяване на дейността на компанията. Основната дейност е придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси
Sunday, 26 March 2023 / Published in Новини
На 24 и 25 март 2023г във фирма „НЕКСАС“ се проведе Националния кръг на състезанието „Най-добър млад заварчик“. До финала на националното състезание достигнаха 10 професионални гимназии от цялата страна: ПГ „Акад. С. П. Корольов“ – гр. Дупница, ПГ „Иван Хаджиенов“ – гр. Казанлък, ПГ „Св. Д. Солунски“ – гр. Белослав, ПГ „Стефан Караджа“ –
Monday, 20 March 2023 / Published in Новини
Концепцията за устойчиво развитие е всеобхватна, а  бъдещето на нашата планета зависи от нас и грижата ни за бъдещите поколения! На 25.03.2023г /събота/, учениците от 10 професионални гимназии, ще имат възможността да представят своето перспективно мислене, идеи и лични ангажименти за изкореняване на крайната бедност, справедливост, мир и благосъстояние, справяне с изменението на климата, честите
Wednesday, 09 November 2022 / Published in Новини
НЕКСАС ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-6.002-0306-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Основната цел на проектното предложение е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Tuesday, 05 April 2022 / Published in Новини
На 26.03.2022г. на територията на производствената база на НЕКСАС, се проведе Национално състезание „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ЗАВАРЧИК“. Състезанието се проведе под егидата на Министерството на образованието и науката, съдействието на Български съюз по заваряване и училище домакин Професионална гимназия по механоелектротехника “Н. Й. Вапцаров” – гр. София. В съревнованието се включиха 19 ученици с професии „Машинен
Wednesday, 16 March 2022 / Published in Новини
Уважаеми колеги и партньори, За нас е огромно удоволствие да съобщим, че на 26.03.2022г на територията на нашата производствена база, ще се проведе ІV национално състезание „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ЗАВАРЧИК“. Присъединяваме се към Министерство на образованието и науката и Български съюз по заваряване в усилията за популяризиране на професията заварчик сред младите хора. Участници са ученици
Wednesday, 10 November 2021 / Published in Новини
Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по
Wednesday, 13 May 2020 / Published in Новини
“НЕКСАС” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0097-C01  в изпълнение на проект „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в “Нексас” ЕООД” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, която се изпълнява в рамките на Оперативна
TOP