СИСТЕМА ЗА ДИМООТВОДИ

Система за димоотводи NEK SMOKE AND HEAT 120 тип S- едносекторен димоотвод

 • Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на системи за управление на дим по БДС EN 13501-4:2016- Е600120(ho)S1000 single
 • Съществени характеристики

  Съществени характеристики

  Тип S

  Хармонизирана техническа спецификация
  Огнеустойчивост
  Непроницаемост Е600 120 EN 12101-7:2011
  Изолационна способност -
  Изтичане на дим Е600 120 S
  Механична стабилност съответства
  Поддръжка на напречно сечение съответства
  Реакция на огън А1 Решение на европейската комисия №2000/605/ЕО
 • Технически параметри и област на приложение
  Правоъгълно напречно сечение ≤1250х1000мм
  Максимална дължина на сегмент 1250мм
  Налягане от -1000Ра до 500Ра
 • Система за димоотводи NEK SMOKE AND HEAT 120 тип S- едносекторен димоотвод, преминава през строг производствен фирмен контрол и ежегоден одит от ЕС Нотифициран орган.

Система за димоотводи NEK SMOKE AND HEAT 120 тип М- многосекторни димоотводи

 • Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на системи за управление на дим по БДС EN 13501-4:2016- ЕI120(ho-ve)S1000 multi;
 • Съществени характеристики

  Съществени характеристики

  Тип M

  Хармонизирана техническа спецификация
  Огнеустойчивост
  Непроницаемост Е 120 EN 12101-7:2011
  Изолационна способност El 120
  Изтичане на дим Еl 120 S
  Механична стабилност съответства
  Поддръжка на напречно сечение съответства
  Реакция на огън А1 Решение на европейската комисия №2000/605/ЕО
 • Технически параметри и област на приложение
  Правоъгълно напречно сечение ≤1250х1000мм
  Максимална дължина на сегмент 1250мм
  Налягане от -1000Ра до 500Ра
 • Система за димоотводи NEK SMOKE AND HEAT 120 тип М- многосекторни димоотводи, преминава през строг производствен фирмен контрол и ежегоден одит от ЕС Нотифициран орган.

TOP