Устойчивото развитие – постигане на баланс между социалните и екологичните принципи като социално оправдано и екологосъобразно икономическо развитие

Концепцията за устойчиво развитие е всеобхватна, а  бъдещето на нашата планета зависи от нас и грижата ни за бъдещите поколения!

На 25.03.2023г /събота/, учениците от 10 професионални гимназии, ще имат възможността да представят своето перспективно мислене, идеи и лични ангажименти за изкореняване на крайната бедност, справедливост, мир и благосъстояние, справяне с изменението на климата, честите природни бедствия и изчерпването на природни ресурси.

В подкрепа на усилията на Министерство на образованието и науката и Български съюз по заваряване за популяризиране и повишаване на привлекателността на професията „заварчик“, и ранната професионална ориентация,

НЕКСАС ЕООД,

кани Вас, нашите партньори и колеги да се присъедините към НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ЗАВАРЧИК“ за учебната 2022/2023 година и заедно да поощрим усилията и креативността на младите  заварчици!

Място на провеждане на национално състезание „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ЗАВАРЧИК“:

Производствено-административна база на НЕКСАС- Гр. София, кв. Челопечене, ул. Яне Стоянов №28

Дата на провеждане на състезанието: 25.03.2023г от 9:00 до 15:00 часа

Организатори на събитието:

Министерство на образованието и науката;

Български съюз по заваряване;

Професионална гимназия по механоелектротехника “Н. Й. Вапцаров” – гр. София.

Участници:

ученици от професионални гимназии с професии „Машинен техник“, „Техник-приложник“, „Машинен оператор“, „Заварчик“ и „Мехатроника“ от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ или по професиите от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“.

ПГ „Акад. С.П. Корольов“, гр. Дупница;

ПГ „Иван Хаджигенов“, гр. Казанлък;

ПГ „Св. Димитър Солунски“, гр. Белослав;

ПГ „Стефан Караджа“, гр. Елхово;

ПГЖПТ „Н.Й. Вапцаров“, Горна Оряховица;

ПГМ, гр. Сливен;

ПГМЕЕ, гр. Бургас;

ПГМЕТ „Хр. Смирненски“, гр. Кнежа;

ПТГ „В. Левски“, Горна Оряховица;

ПТГ „Иван Райнов“, гр. Ямбол;