„НЕКСАС АКАДЕМИЯ“

е най-новото одобрено звено за обучение от Български център за квалификация по заваряване /БЦКЗ/, структура към Международния Оторизиращ Борд (IAB) на Международния институт по заваряване /IIW/ с право да провежда курсове по хармонизираната система за всички нива B,S,С на Международен Инспектор по заваряване.

Към „НЕКСАС АКАДЕМИЯ“ функционира център за професионално обучение /БГ-ЦЗК/, регистриран от Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с лицензия № 200612386. Предмет на лицензията е извършване и удостоверяване на професионално обучение по част от професия „Заварчик“, код 521090 и специалност „Заваряване“, код 5210901.

За да отговорим на високите международни изисквания ние осигуряваме:

АВТОРИТЕТЕН ЛЕКТОРСКИ СЪСТАВ

от академичните и индустриални среди с богат практически опит

МОДЕРНА БАЗА И ОБОРУДВАНЕ

съобразена с всички изисквания на Международния институт по заваряване IIW

ТЕКСТОВИ, АУДИО-ВИЗУАЛНИ И МУЛТИМЕДИЙНИ МАТЕРИАЛИ

допълнени с възможности за директно наблюдение в реална производствена среда, в съответствие с изискванията на IIW/EWF

ИНДИВИДУАЛНО ВНИМАНИЕ

към всеки курсист

TOP