Нексас ЕООД

производство на изделия от метал и метални конструкции. проектиране, доставка и монтаж на високоефективни отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. изграждане, проверка и въвеждане в експлоатация на газови и хладилни инсталации, водопроводни и канализационни системи

АДРЕС:

гр. София, кв.Челопечене, ул. Яне Стоянов №28

тел:. +359 884 047 399

neksas@neksas-bg.com

TOP