Фирма „НЕКСАС” ЕООД

е създадена през 2005г. с основен предмет на дейност проектиране, изработване, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации за нуждите на частни лица и корпоративни клиенти.

ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЕКТИРАНЕ

инженерен отдел осигурява изпълнение на проектирането в кратки срокове, съгласно изискванията на клиента и изготвя най-подходящия проект.

ПРОИЗВОДСТВО

богатата материално техническа база с машини за лазерно рязане, щанц преса, абканти, гилотини, хидравлични преси, заваръчна апаратура, пещ за полимерно прахово боядисване, позволява индивидуално и серийно производство на разнообразни изделия и детайли от метал, вентилационна и климатична техника.

ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ

  • пясъкоструйно почистване на метали;
  • разкрояване и електромеханично, лазерно и плазмено рязане на листов материал;
  • огъване на листов материал;
  • щанцоване и пробиване;
  • заваряване на черни и неръждаеми метали, мед, месинг, алуминий с различни размери и тегло. Разполагаме със сертифициран персонал съгласно БДС EN ISO 9606-1 за извършване на Ръчно електродъгово заваряване /процес 111/, МИГ/МАГ заваряване /процес 131/процес 135/, ВИГ заваряване /процес 141/, Електросъпротивително заваряване, спояване с твърд припой /процес 911/. Заваръчното производство е сертифицирано по стандарт EN ISO 3834-2;
  • нанасяне на антикорозионна защита, полимерно прахово и мокро боядисване;
  • изработване на чертежи и 3D модел на детайлите

ИНСТАЛИРАНЕ И МОНТИРАНЕ

осъществява се от екип за механично инсталиране състоящ се от заварчици, оксиженисти, спойчици, електротехници и монтажници. Надзорът се осигурява от технически ръководители и мениджъри по проекти, които проследяват процеса на инсталация и осигуряват качество, в съответсвие с мерките за безопасност и навременна доставка на всеки етап от работата.

ТЕСТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗГРАДЕНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

инсталацията се тества, с цел постигане на изходните параметри във възможно най-кратко време. Въведена в експлоатация, системата преминава в етап на гаранционно обслужване. През този период специалистите на НЕКСАС ЕООД осъществяват посещения за осигуряване оптималната работа на изградената инсталация.

ОБУЧЕНИЕ

предоставят се функционално описание на изградената инсталация, оригинални инструкции за експлоатация и поддръжка на монтираното оборудване, екзекутивни чертежи- изпълнителско досие на системата. Разполагайки с документацията като теоретичен инструмент специалистите на НЕКСАС ЕООД, провеждат теоритична и практическа обучителна процедура.

ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕДГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

сервизното обслужване покрива всички дейности и продукти предлагани от фирмата и се извършва на територията на цялата страна.

TOP