НЕКСАС ЕООД сключи договор № BG-RRP-3.004-0343-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

НЕКСАС ЕООД сключи договор № BG-RRP-3.004-0343-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на производствените процеси, ръст на производителността, намаляване на производствените разходи и разширяване на дейността на компанията.

Основната дейност е придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет.

Очакваният ефект върху предприятието – кандидат е възстановяване на икономическия потенциал на компанията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитието и чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността.

Обща стойност на проекта: 870 000.00лв., от които 348 000.00лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Начало: 10.04.2023 г.

Край: 10.04.2024 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *