МЕЖДУНАРОДЕН ИНСПЕКТОР ПО ЗАВАРЯВАНЕ /IWI/

Международните инспектори по заваряване /IWI/ използват обширните си познания за заваръчните процеси, методите за изпитване, материалите, квалификациите и стандартите, за да гарантират, че заваръчните изделия и свързаните със заваряването дейности отговарят на всички приложими критерии за качество и безопасност. Ролята на инспектора по заваряване е от решаващо значение за безопасността и здравината на конструкцията на огромния брой индустриални обекти и оборудване, инфраструктурни обекти, превозни средства и машини, потребителски продукти.

ДИПЛОМА

Международно призната диплома във всички страни-членки на IIW и EWF „International Welding Inspector“

СЪЩНОСТ НА КУРСОВЕТЕ

Обучението е разделно в 2 основни модула: Технологичен ТМ и Инспекционен ИМ. Курсовете са стандартни според изискванията на Международната учебна програма на IAB 041r3-08 (IAB e общо звено за учебни цели на IIW и EWF). Крайният изпит се организира от БЦКЗ, който е с права при успех да издаде международно призната и валидна диплома във всички страни-членове на IIW и EWF. Обучението и квалификацията на кандидатите е за следните 3 категории:

 • • Висша категория IWI-C – с общо 219 учебни часа;
 • • Средна категория IWI-S – с общо 157 учебни часа;
 • • Базова категория IWI-B – с общо 105 учебни часа;

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ

 

 • Модулна /технологичен модул и инспекционен инспекционен/;
 • Курсовете са планирани с частично откъсване за курсистите от производствени задължения при седмично натоварване 20-25 учебни часа, в дните от четвъртък до събота;
 • Графикът на учебните занятия се обявява предварително, като след формиране на курса се утвърждава и съгласува окончателно с преподаватели и курсисти.

ПОЛЗИ И ПРЕДИМСТВА ОТ ОБУЧЕНИЕТО В НЕКСАС АКАДЕМИЯ

 • Най- високо ниво на професионална компетентност в сферата на заваряването;
 • Дипломата IWI-C , S или В разкрива нови възможности за престижна и добре платена кариера в сектор „Индустрия“;
 • Разширяване на техническите познания в модерна база за обучение, отговаряща на високия стндарт на IIW /EWF;
 • Нов подход на интерактивно обучение в зала, допълнено с възможност за директно наблюдение в реална производствена среда;
 • Учебните групи от 12 до 15 човека предполагат индивидуален контакт с всеки курсист.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО КУРСОВЕТЕ

 

 • за категория IWI-C: Диплома за завършено висше инженерно образование в областта на машиностроенето;
 • за категория IWI-S: Диплома за завършено средно професионално образование в областта на машиностроенето и удостоверение за трудов стаж от 2 години в тази област;
 • за категория IWI-B: Диплома за средно образование и професионален опит в областта на металообработването.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТИ

притежатели на дипломи IIW /EWF, включват се директно в Инспекционен модул:

 • за категория IWI-C – необходимо е да притежава диплома IWE,IWT / EWE,EWT;
 • за категория IWI-S – необходимо е да притежава диплома IWS / EWS;
 • пропуск на обучението по Технологичен модул- изисква се разрешение от БЦКЗ /НЕКСАС АКАДЕМИЯ, договаря се писмено с оглед очаквани рискове за кандидата.

Формуляр за записване

Актуална информация

гр. София

кв. „Челопене“ ул. „Яне Стоянов“ №28

+359 2 946 81 71

neksas@neksas-bg.com

TOP