ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНИКА

Вентилаторни боксове от поцинкована ламаринаВъзможности за:

 • типоразмери за различен дебит на въздуха
 • шумоизолация от минерална вата
 • стойки с гумени подложки
 • мека връзка
 • прахово полимерно покритие във всички цветове по RAL

Eлектрически табла и центрове за управление – проектира и изготвя схеми, изработва електрически компоненти и електро табла.

Регулиране, контрол и управление на:

 • климатични инсталации
 • вентилационни инсталации
 • системи за топло- и студоразпределение

Енергоспестяващи рекуператорни блокове от поцинкована ламарина с едноскоростни/ трискоростни вентилатори.

Възможности за:

 • типоразмери за различен дебит на въздуха
 • високо ефективно изпълнение
 • прахово полимерно покритие във всички цветове по RAL

Високоефективна климатична камера с дебит от300 до 60000 м3/ч с възможност за модулна конструкция.

Възможности за:

 • вентилаторна секция
 • филтърна секция
 • шумозаглушителна секция
 • отоплително/охладителна секция
 • рекуператорна секция
 • прахово полимерно покритие във всички цветове по RAL

Климатична камера на директно изпарение с възможност за модулна конструкция.

Възможности:

 • секция на директно изпарение
 • вентилаторна секция
 • филтърна секция
 • шумозаглушителна секция
 • отоплителна секция
 • рекуператорна секция
 • прахово полимерно покритие във всички цветове по RAL.

TOP