НЕКСАС ВИ ПРЕДЛАГА:

ЗА НАС

Нексас ЕООД е инженерингова компания, работеща в сферата на отопление, вентилация, климатизация и газификация.

Дейността на фирмата обхваща проектиране, производство, доставка, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на инсталациите.

Нексас ЕООД е дистрибутор на климатици и климатична техника Daikin за България.

В резултат на своето развитие, днес фирмата разполага с добре обучени специалисти и предлага цялостни решения в следните области:
  • Пълен инженеринг в отоплителната и климатична техника;
  • Проектиране и цялостно изграждане на ВиК инсталации;
  • Професионални решения за климатизация на офиси, магазини, ресторанти и жилищни помещения;
  • Изграждане на вентилационни системи;
  • Изграждане на газови инсталации;
  • Изработка на метални конструкции и обшивки.
  • Спринклерни противопожарни инсталации.


СЕРТИФИКАТИ

Компанията притежава необходимите сертификати, разрешителни и удостоверения доказващи непрекъснатия стремеж за водене на най-добри практики в съответствие със законовите наредби и професионални стандарти.


Цялостната дейност на компанията е подчинена на високите стандарти, наложени от системата за управление на качеството ISO 9001:2008. От 2009г компанията е редовен член на Камарата на строителите в България.


С удостоверение № С525/2010г., Държавната агенция за метрологичен и технологически надзор удостоверява вписването на НЕКСАС ЕООД в регистъра на агенцията, като лице което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.


НЕКСАС ЕООД притежава Удостоверение No373/30.03.2010г. издадено от ОВЕРГАЗ ТЕХНИКА АД за проектиране, изграждане и монтаж на газоснабдителни системи и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ. Повече