НЕКСАС ЕООД

ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ И МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ. ИЗГРАЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОВИ И ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

Лидер в бранша, на който можете да се доверите

създадена през 2005г. с основен предмет на дейност проектиране, изработване, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации за нуждите на частни лица и корпоративни клиенти.

Нашата цел е постигане на висока енергийна ефективност във всеки дом, офис, административна и производствена сграда. Прилагаме технически решения, съобразени с конкретните изисквания и спецификата на сградата. Ние поставяме високи стандарти на работа, съобразени с най-новите европейски изисквания и тенденции.

TOP